Vad är lätt respektive svårt i dina uppdrag?

Det svåraste, men också den roligaste utmaningen, kan vara att sätta sig in i olika problem och försöka hitta en lösning. Det är svårt när man inte känner att beställaren vet vad man gör och var gränsen går, vad som faktiskt är min kompetens. Man kan få alltför detaljerade premisser som inte alls passar bildens uttyck. Det saknas ofta kunskap om och tilltro till bildens egen förmåga att kommunicera. Detta är en utmaning, då gäller det att förklara och mötas! Sen är det dubbelt så roligt när man lyckas lösa problemet och när kunden känner sig nöjd.