Vad är din drivkraft?

Nyfikenhet och nyfikenhet och nyfikenhet. Och en vilja att förstå. Otydlighet är så frustrerande! Jag är intresserad av allt som rör kommunikation mellan människor. Jag älskar ju tydlighet och klarhet. Men därmed inte sagt att det behöver vara enkelt.