Varför blev det bild?

Det har alltid varit bild. Men också en stark böjelse för språk som ju också var vad jag ville ägna mig åt, men bilder är ju också språk. Jag anser att bild och ord behöver varandra. Men det finns en övertro på ord och det finns så många fall där orden inte räcker till. Orden är ju en tvåstegsraket, bilden är mer direkt.