Det här är en intervju med mig själv. Kanske har du några frågor som du vill ha svar på. Här kommer några. Du har kanske fler?

björnbär

Varför blev det bild?

Det har alltid varit bild. Men också en stark böjelse för språk som ju också var vad jag ville ägna mig åt, men bilder är ju också språk. Jag anser att bild och ord behöver varandra. Men det finns en övertro på ord och det finns så många fall där orden inte räcker till. Orden är ju en tvåstegsraket, bilden är mer direkt.

Vad är din drivkraft?

Nyfikenhet och nyfikenhet och nyfikenhet. Och en vilja att förstå. Otydlighet är så frustrerande! Jag är intresserad av allt som rör kommunikation mellan människor. Jag älskar ju tydlighet och klarhet. Men därmed inte sagt att det behöver vara enkelt.

Vad är du mest stolt över?

Jag är verkligt glad över att jag inte tog motorvägen när det gällde livsval. Det finns ju så många intressanta småvägar som lockar. Glad över att ha kunnat göra mycket. Men stolt? Jag har inte siktat på karriär och det var kanske ovist... Men jag tänkte att det faktiskt borde finnas en plats för mig också. Som för andra original...

Dina styrkor respektive svagheter?

Jag är glad över min analytiska förmåga och min lyhördhet. Och att jag är kreativ. Jag kan bland engagera mig för djupt i projekt. Bra för projektet, men inte alltid lönsamt. Så rent generellt skulle jag vilja ta lite lättare på saker och ting för att hinna med allt som jag vill hinna med att göra!

Det bästa beröm du fått?

Åh, det är så roligt att få! Att någon utrycker sin uppskattning. Och visst är det roligt varje gång man återkommer till mig. Då vet jag att det har fungerat. 

Vilken bild har rönt mest uppskattning?

Mina naturalistiska porträtt av blommor och frukter röner mest beundran, jag tror att det är för att man ser hur mycket jag älskar motivet... Jag vill ju att man ska känna doften eller smaken, när jag försöker gå inunder skinnet. Och jag tror att något liknande gäller mina bilder av folk.

Hur är din drömbeställare?

En som respekterar bild, och som vet att bilden har andra förutsättningar och möjligheter än ordet. Jag har gärna ett öppet och prestigelöst samarbete med mycket ansvar och frihet. Då får det gärna vara ett långvarigt och ambitiöst uppdrag. Med utmaningar.  

 

Vad är lätt respektive svårt i dina uppdrag?

Det svåraste, men också den roligaste utmaningen, kan vara att sätta sig in i olika problem och försöka hitta en lösning. Det är svårt när man inte känner att beställaren vet vad man gör och var gränsen går, vad som faktiskt är min kompetens. Man kan få alltför detaljerade premisser som inte alls passar bildens uttyck. Det saknas ofta kunskap om och tilltro till bildens egen förmåga att kommunicera. Detta är en utmaning, då gäller det att förklara och mötas! Sen är det dubbelt så roligt när man lyckas lösa problemet och när kunden känner sig nöjd.